Kонкурс за допълнителна финансова подкрепа към текущи национални и международни проекти за 2022/2023 г.

Фонд “Научни изследвания” при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

обявява конкурс за допълнителна финансова подкрепа към текущи национални и международни проекти за 2022/2023 г.

 Във връзка с Наредба на МОН /ДВ, бр. 73, от 16.09.2016 г./ и решение на АС от 30.05.2022 г. /Протокол № 30/, Фонд „Научни изследвания“ при ПУ обявява конкурс „Допълнителна финансова подкрепа към текущи национални и международни проекти“ за 2022/2023 г., като процедурата по кандидатстване за 2022 г. е със срок  от 01.06.2022 г. до 15.10.2022 г.

Указания за подготовка на предложенията

Формуляр за кандидатстване