За студентите, които планират лятна бригада в чужбина

Уважаеми студенти, ако планирате да заминете на бригада в чужбина преди началото на изпитната сесия, свържете се по електронната поща с преподавателите, по чиито дисциплини Ви предстоят изпити, и ги помолете да Ви изпитат по-рано. Всеки преподавател ще определи само една предварителна дата, затова е необходимо да се организирате и да направите списък с желаещите за въпросния изпит, който да придружава молбата Ви към съответния преподавател. Ако не изпълните това условие, предварителна дата за изпит няма да бъде предвидена.