Държавни изпити във ФИСН през 2022 г.

Държавните изпити във ФИСН през 2022 г. ще се проведат, както следва:

месец юли

– на 16 – 17.07.2022 г. по специалността за ОКС „бакалавър“ (редовна сесия за студентите от 4-ти курс през учебната 2021/2022 г. и поправка за всички останали) и ОКС „магистър“ (редовна сесия за трисеместриалните програми и поправителна сесия за всички останали магистърски програми);

– на 23.07.2022 г. по чужд език за ОКС „бакалавър“ (редовна изпитна сесия) и ОКС „магистър“ (поправителна сесия).

месец септември и месец октомври

– на 24 – 25.09.2022 г. по специалността за ОКС „бакалавър“ (поправителна изпитна сесия);

– на 01.10.2022 г. по чужд език за ОКС „бакалавър“ (поправителна изпитна сесия) и ОКС „магистър“ (редовна изпитна сесия);

месец ноември

на 05 – 06.11.2022 г. по специалността за ОКС „магистър“.

Решение на ФС на ФИСН № 163/28.01.2022 г.