Срок за подаване на заявления за държавен изпит

Уважаеми студенти,

Заявления за държавен изпит по специалността и чужд език ще се подават от 22.06. до 29.06.2022 г. 

при съответния инспектор на специалността.