Съобщение от инсп. Тодорова относно изготвянето на дипломите на дипломираните през месец юни 2021 г.

Уважаеми колеги,

Всеки дипломирал се студент трябва задължително и  лично да си провери и подпише отпечатаната диплома.
Необходима е една снимка с размер: 3,5 / 4,5 см.

Това става при инспектор Сн. Тодорова ( ст. 227, Ректорат) в приемно време ( от 10.00 до 12.00 и от 13.30 до 15.00 ч., без събота и неделя) за периода:
29.11.2021 до 03.12.2021 г вкл.