Майсторски клас – лидерско майсторство

Факултетът по икономически и социални науки и д-р Тошо Стоянов ви канят най-любезно на

МАЙСТОРСКИ КЛАС – ЛИДЕРСКО МАЙСТОРСТВО

От моя опит със студенти магистри има едно нещо, което вече със сигурност знам и това е, че вие заслужавате такъв майсторски клас, като настоящи или бъдещи лидери!

В предлагания кратък курс вие ще научите кой е най-важния процес да управлявате вашия екип и служители и кой процес може и трябва да бъде използван, за да ви помогне вашата кариера да бъде възходяща и впечатляваща.

Време е да издигнете вашата лидерска игра на следващото ниво и аз съм готов да помогна на тези, които желаят да бъдат лидери на бъдещето, които могат разумно да управляват себе си, своите хора и да водят организацията, в която работят към успешни резултати. Лидерите най-силно влияят върху обществото, културата, нашите ценности и върху света като цяло. Ако света и вашата работеща компания се променят, тази промяна започва задължително от вас – лидерите, и ако вие искате да се променяте и сте решили, че е време да преминете от “обучение“ към “правене“ – заповядайте! Ето тогава това е курсът за вас!

Тема на курса:

Да бъдем лидер-мениджър или лидер-шеф?

Променящия се свят се нуждае от типа лидер, който води хората си и организацията, в която работи, към успех! Но как изглежда сега новия лидер? Кои негови качества сега се оценяват най-високо? Работата е изключително динамична, целите са високи, времето не достига, активната работната сила е недостатъчна, а в последните 4-5 години е напълно променена… Сложно е!

Това, което ще видите и чуете – материалите, сравненията, препоръките, алгоритмите, какво и как се прави, и още… е концентриран израз на визията на множество лидери на световни компании управляващи десетки хиляди хора и милиарди долари. Основното обобщение е, че не е приемливо да стоим и да чакаме и да реагираме, едва когато пред нас се изпречи промяната или проблема. Курсът ви предлага практични подходи и проверени добри практики за развитие на вашите лични лидерски умения в управлението на хората си в условия на ускорено променящ се свят!

Очаквам ви!

И ето още едно предимство: Какво бихте искали да знаете от мен за лидера и лидерството, което веднага би ви било от полза и бихте започнали да прилагате във вашето управление на хора след курса?

Изпратете вашия въпрос до: tosho.stoyanov@yahoo.com  и в деня на майсторския клас ще имате търсения от вас отговор!

Тук са и предложенията до вас за бъдещи теми в майсторския клас на Тошо Стоянов:

  1. Поведенчески финанси – прогрес и практически приложения.
  2. Как да взимаме по-ефективни решения.
  3. Бизнес приложения на емоционалната интелигентност.
  4. Мениджърски подходи при управление на екипите.
  5. Техники за рационално мислене.

Просто изберете номера на една от темите и го изпратете на мейла с едно “Здравей“!

Запис на събитието