На вниманието на дипломантите от магистърските програми

Уважаеми Колеги, на 11.12.2021 г. ще се проведе държавен изпит по специалността за придобиване на ОКС „Магистър“. Заявленията си за допускане до изпита депозирайте в електронен формат от 22.11. до 26.11.2021 г., адресирани до Вашия инспектор в отдел „Учебен“.
Изпитът ще се проведе при спазване на всички стандарти за безопасност на здравето и ще бъде изцяло съобразен със Заповед Р33-5315/20.10.2021 г. на Ректора на Пловдивския университет.

Началният час и разпределението по зали ще бъдат обявени допълнително.