Студентски конкурс „Моята цифрова България“

Уважаеми колеги,

Национално представителната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) организира под патронажа на г-жа Мария Габриел – еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта, студентски конкурс „Моята цифрова България“.

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват български студенти, които се обучават във висше училище в България или в чужбина и са на възраст до 27 години. 

Примерни теми: 

Използване на изкуствен интелект и големи данни за намаляване на CO2 в градовете;

Киберсигурността като публично благо;

Цифровизация и критично мислене; 

Прецизно земеделие;

Онлайн безопасност за деца и т.н.

Техническо задание: 

Опишете Вашата визия за устойчива цифровизация на българското общество, бизнес или общност. Сегментирането на субекта на изследване може да бъде до ниво по Ваше усмотрение. Описанието следва да не надвишава 3 стандартни страници. Всеки доклад да започва с визия на желаното състояние на ясно прецизиран субект в България (държава, държавен орган, общност, бизнес индустрия и т.н.), както и да завършва с 3 конкретни препоръки за политики, които да доведат до реализацията на тази визия.

Крайният срок за изпращане на студентските доклади/анализи е 14.02.2022 г. 

Начин на кандидатстване: 

Вашите доклади/анализи, с които кандидатствате в конкурса, изпращайте на електронните пощи на Съюза за стопанска инициатива, както следва: office@ssibg.org и s.plamenov@ssibg.org.

Придружаващото електронно писмо да бъде с тема: „Студентски конкурс на ССИ „Моята цифрова България““ и да съдържа следните данни: три имена; висше училище в България или в чужбина, в което се обучавате; специалност и курс на обучение; наименование на доклада/анализа, с който кандидатствате.

Успех на всички участници!