Обучителните курсове, организирани от Университетския център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis

Уважаеми колеги,

Обучителните курсове: 4-ти кръг (2021 – 2022 г.), организирани от Университетския център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis са вече публикувани на сайта на центъра и регистрацията за тях е отворена.

Курсовете са достъпни за млади учени, докторанти и постдокторанти от всички факултети на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Информация за условията на записване:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1770/

Списък с предлаганите курсове:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2375/

Регистрационна карта за избор на курс:

https://forms.gle/hdTfquHHpUxj5h378