На вниманието на студентите-дипломанти от магистърска програма „Счетоводство и анализ“ и магистърска програма „Счетоводство“

Уважаеми Колеги, на 16.10.2021 г. /събота/ от 11.00 ч. ще имате възможност за online среща с доц. Любецка, на която да консултирате всички детайли, свързани с предстоящия Държавен изпит.

Линк: https://meet.google.com/xri-jvfh-vka