На вниманието на студентите /неикономисти/ от магистърските програми

Уважаеми колеги,
Проф. Консулов дава допълнителна възможност за коригиране на слабите оценки по Финанси.
Изпитът по Финанси ще се проведе на 23.10.2021 г. от 11.00 ч. в MOODLE.
Желаещите да се възползват трябва да изпратят Служебна бележка най-късно до 20.10.2021 г. на следните електронни пощи на проф. Консулов: