Държавна изпитна сесия за ОКС „Магистър“

Уважаеми колеги,

В съответствие с решения на Факултетния съвет на ФИСН от 25.01.2021 г. и от 16.09.2021 г. обявяваме държавна изпитна сесия за студентите от ОКС „Магистър“.

Държавните изпити ще се проведат, както следва:

– изпит по специалността – на 06 и 07.11.2021 г.

– изпит по чужд език – на 13.11.2021 г. 

1) Заявлението за явяване на държавен изпит или за защита на дипломна работа по специалността се подава електронно от  11.10.2021 г. до 22.10.2021 г. на имейл адреса на съответния инспектор.

Електронното заявление може да изтеглите от тук!

2) Заявлението за явяване на държавен изпит  по чужд език за МП Международна търговия се подава електронно от  11.10.2021 г. до 22.10.2021 г. на имейл адреса на инспектор Снежа Тодорова.

Електронното заявление може да изтеглите от тук!

Зала, дата и час ще бъдат обявени допълнително на сайта на Факултета.

Конспектите за държавен изпит по специалността са достъпни на:

https://fisn.uni-plovdiv.bg/index.php/bginsp/