Втора държавна изпитна сесия за ОКС „Бакалавър“

Уважаеми колеги,

В съответствие с решение на Факултетния съвет на ФИСН от 16.09.2021 г. обявяваме държавна изпитна сесия за студентите от ОКС „Бакалавър“.

Държавните изпити ще се проведат, както следва:

– изпит по специалността – на 06 и 07.11.2021 г.

– изпит по чужд език – на 13.11.2021 г.

1) Заявлението за явяване на държавен изпит  по специалността се подава електронно от  11.10.2021 г. до 22.10.2021 г. на имейл адреса на съответния инспектор.

Електронното заявление може да изтеглите от тук!

2) Заявлението за явяване на държавен изпит  по чужд език за специалностите МИО и МТБ се подава електронно от  11.10.2021 г. до 22.10.2021 г. на имейл адреса на инспектор Снежа Тодорова и инспектор Елена Шишкова.

Електронното заявление може да изтеглите от тук!

Зала, дата и час ще бъдат обявени допълнително на сайта на Факултета.

Конспектите за държавен изпит по специалността са достъпни на:

https://fisn.uni-plovdiv.bg/index.php/bginsp/