На вниманието на студентите от магистърски програми “Счетоводство и анализ” и “Счетоводство”

Уважаеми Колеги,

Доц. Любецка Ви дава още една възможност да поправите слабите си оценки по “Счетоводство на нестопанските организации”. Изпитът ще се проведе в MOODLE, на 15.10.2021 г. от 10.00 ч.