На вниманието на студентите-дипломанти от бакалавърска специалност „Счетоводство“

1.Доц. Любецка ще проведе онлайн среща с дипломантите от специалност „Счетоводство“ на 15.09. 2021 г. от 17.00 ч.  Линк за срещата: Meet – xri-jvfh-vka

2.Демо версията на Държавния изпит за дипломантите от специалност „Счетоводство“ ще бъде достъпна в MOODLE от 15.09. 2021 г. до 24.09. 2021 г.