Магистърски програми 2021/2022

КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ
НА
ФАКУЛТЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ

ОТ 07.09.2021 г.  ДО 29.10.2021 г.
В
УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
РЕКТОРАТ, УЛ.“ЦАР АСЕН“ №24
СТАЯ №2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО РЕКТОРА ПО ОБРАЗЕЦ /ПОЛУЧАВАТЕ ГО В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР/.

2. ОРИГИНАЛ И КОПИЕ НА ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ УВЕРЕНИЕ, В КОЕТО СА ОТРАЗЕНИ СРЕДНИЯТ УСПЕХ ОТ СЛЕДВАНЕТО, УСПЕХЪТ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ.

3. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 388, 032/261 414;
032/261 365 и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://fisn.uni-plovdiv.bg

Справочник “Магистърски програми 2021/2022”