ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – 19.06.2021 г.

Уважаеми колеги,
Държавният изпит по английски език за специалностите „Международни икономически отношения“, и „Мениджмънт на туристическия бизнес“, ОКС „бакалавър“ и „Международна търговия“, ОКС „магистър“ във Факултета по икономически и социални науки ще се проведе на 19.06.2021 г. (събота) от 10.00 ч. в 50 сем. зала, Ректорат.
Пожелаваме успех на всички!

Забележка: Това съобщение не се отнася за студентите от 4 курс на учебната 2020/2021 година!