ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА: ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ – 26.06.2021 г.

Уважаеми колеги,

Държавните изпити във ФИСН за ОКС „Бакалавър“ ще се проведат, както следва:

1. Специалност „Макроикономика“, редовно и задочно обучение: 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 1 ауд., Ректорат.

2. Специалност „Финанси“, редовно и задочно обучение: 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 7 ауд., Ректорат.

3. Специалност „Стопанско управление“ и „Мениджмънт на туристическия бизнес“, редовно и задочно обучение: 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 2 ауд., Ректорат.

4. Специалност „Маркетинг“, редовно и задочно обучение: 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 6 ауд., Ректорат.

5. Специалност „Международни икономически отношения“, редовно обучение: 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 6 ауд., Ректорат.

6. Специалност „Политология“, редовно обучение: 26.06.2021 г. от 10:00 ч. 13 ауд., Ректорат.

7. Специалност „Публична администрация“, редовно и задочно обучение: 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 10 ауд., Ректорат.

8. Специалност „Счетоводство“, редовно и задочно обучение: 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 7 ауд., Ректорат.

Държавните изпити във ФИСН за ОКС „Магистър“ ще се проведат, както следва:

1. Магистърски програми „Финансов мениджмънт“ и „Икономическо моделиране и бизнес анализ“:
26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 7 ауд., Ректорат.

2. Магистърски програми „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“ и „Киберсигурност“:
Изпит – 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 9 ауд., Ректорат.
Защита на дипломни работи – 26.06.2021 г. от 10.30 ч. в 116 комп. зала, 2 ет., Ректорат.

3. Магистърски програми „Маркетинг“ и „Управление на продажбите“: 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 6 ауд., Ректорат.

4. Магистърска програма „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“: 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 13 ауд., Ректорат.

5. Магистърска програма „Счетоводство и анализ“ и „Счетоводство“ (след ПБ): 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 7 ауд., Ректорат.

6. Магистърска програма „Управление на човешките ресурси“:
Изпит – 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 8 и 10 ауд., Ректорат.
Студентите, на които изпитът ще бъде в 8 ауд., могат да видят имената си тук.
Студентите, на които изпитът ще бъде в 10 ауд., могат да видят имената си тук.

7. Магистърска програма „Бизнес психология“:
Изпит – 26.06.2021 г. от 10:00 ч. в 2 ауд., Ректорат.
Защитата на дипломните работи – 26.06.2021 г. от 10.30 ч. в 126 стая, 1 ет., Ректорат.

Носенето на предпазни маски е задължително в сградата на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Пожелаваме успех на всички!

Забележка: Това съобщение не се отнася за студентите от 4 курс на учебната 2020/2021 година!